Wanneer is mijn dubbelwandig rookkanaal veilig?

Bezig met laden...

Het kopen en installeren van een dubbelwandig rookkanaal is niet eenvoudig. Je moet weten wat je allemaal nodig hebt (en dat is al ingewikkeld genoeg), maar daar gaat eigenlijk nog iets aan vooraf. Het is nog belangrijker om te weten wat veilig is en wat dus de voorschriften zijn. Een onveilig of ondeugdelijk aangelegd rookkanaal kan leiden tot schade aan huis en haard en erger nog. Niemand wil zijn gezin daaraan blootstellen. Zeker omdat het niet naleven van de voorschriften eventuele problemen met de verzekering kan opleveren. Een brand is al vervelend, het is nog erger als je daarna zelf voor de schade opdraait. Daarom hebben we hier uiteengezet hoe het zit.

Veilige dubbelwandige rookkanalen: wat zegt de wet?

Alle regels en voorschriften voor werkzaamheden in de bouw zijn vastgelegd door de overheid in het Bouwbesluit. Iedere opdrachtgever heeft zich hieraan te houden. Sinds 1 april 2012 verwijst deze naar NEN6062:2011 voor de brandveiligheid van rookgasafvoeren. Dit is een richtlijn die stelt dat elk schoorsteensysteem voor vaste brandstoffen (een dubbelwandig rookkanaal al dan niet met omkokering) getest is volgens T600 met een afstand van G10.

Dat zegt je natuurlijk nog niets. Wat wordt hier mee bedoelt? T600 is een manier van testen waarbij 6 uur lang 700 °C door het kanaal gaat. Hierbij mag brandbaar materiaal niet warmer worden dan 85 °C. Ook wordt er een schoorsteenbrand gesimuleerd waarbij voor een periode va 30 minuten het kanaal tot 1000 °C wordt verhit.  Brandbaar materiaal mag dan niet warmer worden dan 100 °C.

Dat is T600. Vervolgens komt uit deze test een afstand tot brandbaar materiaal (G). De norm schrijft dus voor dat dit 10 mm (G10) moet zijn.  Elke leverancier van dubbelwandige rookkanalen moet een T600 test kunnen overleggen waarbij de aanduiding G de afstand tot brandbare materialen aangeeft. Is dit meer dan G10 (bijvoorbeeld G50 of G75 zoals bij Holetherm) dan moet het schoorsteenkanaal omkokerd worden. De omkokering en het kanaal samen zijn dan een schoorsteensysteem.

Veilige dubbelwandige rookkanalen: de praktijk

Er is een Nederlandse producent van schoorsteenkanalen die voldoet aan T600 G10, dat is Isoduct. Andere rookgasafvoerkanalen moeten altijd brandwerend omkokerd worden om veilig gebruikt te kunnen worden. Maar let wel, dit is nooit als geheel getest  Dit betekent dat je eigenlijk niet voldoet aan de wet. Wil dat dan ook zeggen je een onveilig kanaal hebt? Dat niet. Leveranciers geven instructies over de aftimmering van hun schoorsteenkanaal. Als je deze volledig toepast dan komt daar geen direct gevaar uit voort. Voor de zekerheid is het wel raadzaam bij de verzekering te laten vastleggen dat wat je gedaan hebt akkoord is. Dat voorkomt problemen achteraf mocht het toch misgaan.

 

 TNO test rookkanalen